HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

  • Hotline:+84 90343 8643
  • Email:support@inotech.com.vn


THIẾT BỊ KIỂM TRA CỌC >> BỘ PHẦN MỀM PDA


Bộ phần mềm PDA

Bộ phần mềm cho máy PDA :  PDA-W/PDA-S, PDIPLOT, PDI-CURVES, GRLWEAP, CAPWAP®
Hãng sản xuất : Pile Dynamics, Inc. (PDI) - USA

• PDA-W/ PDA-S : Phần mềm dùng để điều khiển và thu thập và xử lý số liệu từ máy PDA.

- PDA-W : được cung cấp kèm theo các model cũ như PAL, PAK và PAX (hiện nay các model này đã ngừng sản xuất)

- PDA-S là phần mềm mới dùng với model mới PDA-8G

Các số liệu thu được có thể xử lý theo thời gian thực (real time) hay xử lý sau này khi kết thúc quá trình kiểm tra. Phần mềm PDA-W/PDA-S cho phép tính toán sức kháng của đất tại thời điểm kiểm tra (cho cọc đóng - driven piles), ứng suất nén tại đỉnh và đáy cọc, ứng suất kéo dọc theo thân cọc, năng lượng truyền vào nền móng và độ nguyên dạng của cọc. Tổng thể, phần mềm PDA-W/PDA-S cho phép tính toán trên 150 thông số kiểm tra động biến dạng lớn theo thời gian thực, hiển thị các giá trị tới hạn và so sánh với giá trị định trước do người sử dụng đưa ra. Phần mềm PDA-W/PDA-S cũng cho phép thiết lập biểu đồ quá trình đóng cọc, đưa ra các tín hiệu cảnh bảo chất lượng trong quá trình thu thập số liệu.

 

• PDIPLOT : Phần mềm PDILOT tổng hợp các giá trị tính toán được từ máy PDA và vẽ biểu đồ (có thể đến 6 dạng biểu đồ khác nhau) với số lần búa đóng, chiều dài hoặc độ cao. Phần mềm này cũng có thể tạo ra các biểu bảng số liệu, các chú giải, đếm số lần đóng trong quá trình đóng cọc. PDIPLOT cũng có thể tính toán hiệu  suất của búa đóng với năng lượng khác nhau từ nhát đóng này đến nhát đóng kia (búa rơi hay búa thủy lực). Nó cung cấp bẳng thống kê tổng kết cho các kết quả cần báo cáo theo  tiêu chuẩn  ASTM D4945.

 

• PDI-CURVES : Phần mềm PDI-CURVE tổng hợp trong 1 nhóm nhỏ hơn các giá trị tính toán được từ máy PDA như từ quá trình vỗ lại (from re-strikes) hay kiểm tra tải động của cọc khoan nhồi. Phần mềm này cũng kết hợp các biểu đồ theo thời gian của Lực-Vận tốc (yêu cầu của tiêu chuẩn ASTM D4945), Sóng lên - Sóng xuống, Năng lượng - Chuyển vị, Lực - Vận tốc - Sóng lên từ rất nhiều file khác nhau thu được từ phần mềm PDA-W trong một tập tài liệu. Phần mềm PDI-Curves cũng hiển thị đến 5 biểu đồ do khách hàng tạo dựng cho 5 lần kiểm tra động với cọc khoan nhồi hoặc trình diễn số nhát đập từ 5 cọc đóng khác nhau trong 1 trang.

 

• GRLWEAP : Phần mềm GRLWEAP ( Wave Equation Analysis Program – Chương trình phân tích phương trình sóng) mô phỏng quá trình đóng cọc giúp cho việc lựa chọn búa đóng phù hợp cho cọc đóng hoặc khối lượng rơi phù hợp với kiểm tra tải động cho cọc khoan nhồi.

 

• CAPWAP® : Phần mền CAPWAP (CAse Pile Wave Analysis Program) : là một chương trình phân tích dựa trên các số liệu đo lực và vận tốc từ các đầu đo của máy PDA rồi mô hình hoá cọc như là một chuỗi các phân đoạn cọc để tính toán sức chịu tải của cọc (bearing capacity) gồm hai thành phần là sự phân bố của ma sát hông và sức chống mũi. Ngoài ra chương trình còn cho phép xây dựng biểu đồ tương quan Lực - Biến dạng giống như biểu đồ nén tĩnh. Hàng trăm các thực nghiệm so sánh kết quả thu được nén tĩnh và phân tích từ phần mềm CAPWAP cho thấy phần mềm này cho kết quả đáng tin cậy và có độ chính xác cao. Phân tích CAPWAP từ các số liệu thu thập được của máy PDA để đánh giá khả năng chịu tải của cọc là một tiêu chuẩn thực tiễn của phương pháp kiểm tra động cọc.