HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

  • Hotline:+84 90343 8643
  • Email:support@inotech.com.vn


THIẾT BỊ KHẢO SÁT ĐỊA KỸ THUẬT VÀ ĐỊA VẬT LÝ >> CÁC LOẠI ĂNG-TEN CHO MÁY GPR


Các loại Ăng-ten cho máy GPR
Model : Nhiều loại khác nhau various

Manufacturer : Geophysical Survey Systems, Inc. - Mỹ

Ứng dụng : Xem bên dưới

 

Tổng quát cho các loại ăng-ten được sản xuất trng quá khứ, hiện tại và tương lai

 

Với gần bốn thập kỷ kinh nghiệm, GSSI tiếp tục thiết kế và sản xuất các loại ăng-ten tốt nhất cho các loại máy Ra-đa xuyên đất (Ground Penetrating Radar - GPR) trên thế giới. Các ăng-ten của hãng GSSItính năng tỷ lệ giữa tín hiệu cao nhất và nhiễu  trong số bất cứ laọi ăng ten nào có trên thị trường. Ăng-ten của hãng GSSI  cung cấp các dữ liệu chất lượng cao nhất với kết quả rõ ràng và chính xác.

Hãng GSSI đã nghiên cứu và phát triển các loại ăng-ten khác nhau để đáp ứng các nhu cầu  ứng dụng của khách hàng. Tất cả ăng-ten có thể có thể được dùng chung cho tất cả các máy Ra-đa xuyên đất sê-ri  SIR® của hãng GSSI. Các tính năng bao gồm:

- Các giắc nối kiểu quân sự, chắc chắn và bền

- Ăng-ten có tuổi thọ cao, khi bị mòn chỉ cần thay thế tấm trượt ở dưới

- Các bộ phận điện tử được làm kín và có phủ lớp cách điện

- Cáp nối bền, chắc chắn

- Có bộ phận che chắn để loại bỏ nhiễu trên mặt đất

- Hoạt động từ -20 ° C đến 50 ° C

 

Ứng dụng điển hình:


 

Tần số

Chiều sâu xuyên*

Ứng dụng điển hình

2600 MHz

Đến 0.4 m (12 in)

Đánh giá bê tông

2000 MHz Palm

Đến 0.4 m (12 in)

Đánh giá bê tông

1600 MHz

Đến 0.5 m (18 in)

Đánh giá bê tông

1000 MHz

Đến 0.6 m (24 in)

Đánh giá bê tông

900 MHz

0-1 m (0-3 ft)

Đánh giá bê tông ; Phát hiện lỗ rỗng

400 MHz

0-4 m (0-12 ft)

Xác định vị trí; Kiểm tra kết cấu công trình ;

Khảo sát môi trường ; Phát hiện lỗ rỗng

270 MHz

0-6 m (0-18 ft)

Xác định vị trí; Kiểm tra kết cấu công trình ;

Khảo sát địa chất

200 MHz

0-9 m (0-30 ft)

Xác định vị trí; Kiểm tra kết cấu công trình ;

Khảo sát địa chất

Phiên bản quốc tế

 

 

100 MHz

2-15 m (5-50 ft)

Kiểm tra kết cấu công trình ;

Khảo sát địa chất ; Mỏ

16-80 MHz

0-50 m (0-150 ft)

Khảo sát địa chất

Ăng-ten đặc biệt

 

 

2.0 GHz

0-0.75 m (0-2.5 ft)

Đánh giá tình trạng đường và chiều dầy

lớp thảm asphalt 

1.0 GHz

0-0.9 m (0-3 ft)

Đánh giá đường cao tốc và sàn cầu


*  Chiều sâu xuyên phụ thuộc rất nhiều vào các đặc tính của vật liệu