HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

  • Hotline:+84 90343 8643
  • Email:support@inotech.com.vn


THIẾT BỊ KHẢO SÁT ĐỊA KỸ THUẬT VÀ ĐỊA VẬT LÝ >> HÌNH ẢNH THU ĐƯỢC TỪ MÁY RA-ĐA XUYÊN ĐẤT


Hình ảnh thu được từ máy Ra-đa xuyên đất


Hình ảnh thu được từ máy Ra-đa xuyên đất


1- Kiểm định bê tông : Định vị cốt thép, đường ống, cáp; Xác định chiều dầy, lỗ rỗng và lớp phủ  ...


             


         


                

 

2- Định vị các cấu trúc không đồng nhất: Lỗ rỗng, bình, bể chứa ...vv

                 

3- Địa chất : Mạch nước ngầm, Nền đá, độ sâu của nước ...vv

           

4- Giao thông : Kiểm định cầu, đường bộ, đường sắt và đường băng ...vv

           


5- Đánh giá môi trường : Xác định các túi nước, các bình chứa, các khoang rỗng ....vv  dưới lòng đất 

            

 

6- Nông-Lâm nghiệp : Xác định các đường ống cấp - thoát nước ..vv

              


7- Mỏ : Xác định vị trí an toàn,thăm dò khoảng sản ...vv

         

8- Khảo cổ học - Khoa học hình sự : Xác định mồ, các chỗ chôn cất ..vv