HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

  • Hotline:+84 90343 8643
  • Email:support@inotech.com.vn


THIẾT BỊ ĐO BIẾN DẠNG TĨNH VÀ ĐỘNG >> PHIẾN ĐIỆN TRỞ


PHIẾN ĐIỆN TRỞ
Model : Có đến 4000 model khác nhau. Vui lòng chọn các model được liệt kê dưới đây

Hãng sản xuất : Tokyo Sokki Kenkyujo.Co.,Ltd – Nhật bản

Ứng dụng : Phụ thuộc vào đối tượng cần được đo và theo dõi

Khái niệm về biến dạng

Khi có 1 ngoại lực tác động lên vật liệu đàn hồi sẽ sinh ra ứng suất mà sau đó tạo ra sự biến dạng của vật liệu. Tại thời điểm này, chiều dài L của vật liệu sẽ giãn dài đến L + ΔL nếu lực tác dụng là lực kéo. Tỷ lệ giữa ΔL L (ΔL / L ), được gọi là biến dạng. (Chính xác hơn, biến dạng này này được gọi là biến dạng bình thường hay biến dạng dọc trục).  Mặt khác, nếu lực nén được áp dụng, thì chiều dài L sẽ được giảm xuống L- ΔL.  Tỷ lệ lúc này (- ΔL) / L.  Biến dạng thường  thường được biểu diễn như là ε. Giả sử thiết diện cắt ngang của vật liệu A và các lực tác dụng P, ứng suất σ sẽ được tính bằng  P / A, vì ứng suất là một lực tác dụng lên trên một diện tích mặt cắt ngang xác định. Trong một trường ứng suất đồng trục đơn giản như minh họa dưới đây, biến dạng ε tỷ lệ thuận với ứng suất σ, sẽ thỏa mãn phương trình σ = E × ε với điều kiện là ứng suất  σ không vượt quá giới hạn đàn hồi của vật liệu. "E" trong phương trình là mô đun đàn hồi (Young modulus) của vật liệuε = ΔL/L
ε : Biến dạng
L : Chiều dài nguyên bản ban đầu
ΔL: Thay đổi do tác dụng của lực kéo P

Bởi vì biến dạng là tỷ lệ giữa chiều dài bị thay đổi và chiều dài nguyên bản ban đầu nên nó là đơn vị không thứ nguyên. Thông thường, nó được biểu diễn bằng 1×10-6, vì biến dạng nói chung là rất bé. Ví dụ : giả sử L =100mm , ΔL =  0.1mm, biến dạng ε được biểu thị = 1000×10-6strain, vì  "0.1mm/100mm=0.001=1×10-3=1000×10-6".  Trong trường hợp phải biểu thị biến dạng lớn, người ta thường dùng , "% strain". Trong trường hợp này , 1% strain thì tương đương với 10000×10-6strain.

Khái niệm về phiến điện trở đo biến dạng

Khi ngoại lực tác động lên vật liệu ferrit sẽ sinh ra biến dạng vật lý làm thay đổi điện trở của vật liệu . Trong trường hợp vật liệu được dán lên bề mặt của mẫu kiểm tra  qua 1 lớp cách điện. Sự thay đổi của điện trở tương ứng với sự biến dạng của vật liệu. Phiến điện trở (Strain gauges) bao gồm vật liệu làm điện trở và  việc đo biến dạng tương ứng với sự thay đổi trở kháng

Nguyên lý của phiến điện trở đo biến dạng

Khi biến dạng được sinh ra trên mẫu thử và một phiến điện trở được dán lên mẫu đó, biến dạng được chuyển tiếp qua đế của phiến đo (gauge base)  (có các điện) tới các dây hay lá điện trở của phiến đo. Kết quả , dây hay lá điện trở sẽ chịu 1 sự biến đổi trong điện trở.  Biến đổi này ty lệ chính xác biến dạng.


ε  : biến dạng đo được
R:  Trở kháng của phiến đo
ΔR: Trở kháng thay đổi do biến dạng thResistance change due to strain
K: Hệ số phiến đo được ghi trên bao bì đóng gói

 

Danh sách các model của phiến điện trở

Các loại keo dán

Các loại vật liệu lớp phủ

Các loại dây nối

Các loại đầu nối