HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

  • Hotline:+84 90343 8643
  • Email:support@inotech.com.vn


THIẾT BỊ KHẢO SÁT ĐỊA KỸ THUẬT VÀ ĐỊA VẬT LÝ >> PHỤ KIỆN CPT


Phụ kiện CPT

Hãng sản xuất : Geomil Equipment B.V. - Hà lan1- Cần  CPT                                                                      2- Bộ kẹp tự động 3655

                          


3- Hệ thống neo thủy lực Hygand


       


3- Bộ thu thập số liệu GME 500


4- Phần mềm CPT

  - CPTest© - Phần mềm thu thập số liệu                                    - CPTask© - Phần mềm xử lý số liệu