HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

  • Hotline:+84 90343 8643
  • Email:support@inotech.com.vn


THIẾT BỊ KIỂM TRA VẬT LIỆU XÂY DỰNG >> THIẾT BỊ KIỂM TRA ĐẤT


Thiết bị kiểm tra đất

Hãng sản xuất : Cooper Research Technology Ltd. – Anh quốc

Danh sách thiết bị

 

1- Máy nén 3 trục


2- Máy nén cố kết 

3- Máy cắt trực tiếp 

4- CBR trong phòng thí nghiệm
5- Các thiết bị khác :

- Xác định giới hạn chảy

- Xác định giới hạn dẻo

- Xác định độ co ngót

- Xác định thành phần cỡ hạt bằng PP lắng

- Xác định thành phần cớ hạt bằng PP tỷ trọng kế

- Xác định đương lượng cát

- Xác định mối quan hệ độ ẩm-độ chặt

- Phân tích cỡ hạt bằng PP sàng

- Xác định độ ẩm của đất bằng PP tủ sấy

- Xác định độ thấm của đất bằng PP cột nước không đổi

- Chuẩn bị mẫu thí nghiệm