HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

  • Hotline:+84 90343 8643
  • Email:support@inotech.com.vn


THIẾT BỊ KIỂM TRA VẬT LIỆU XÂY DỰNG >> THIẾT BỊ KIỂM TRA ASPHALT - BITUM


Thiết bị kiểm tra Asphalt - Bitum

Hãng sản xuất : Cooper Research Technology Ltd. – Anh quốc

 

 

DANH SÁCH CÁC THIẾT BỊ


- Máy nén Marshall

                    Loại cơ                                                                                         Loại số

                                        


- Xác định hàm lượng nước trong asphalt                 - Xác định hàm lượng chất kết dính. PP ly tâm

                           


- Xác định độ dãn dài                                                      - Xác định điểm chớp cháy

    

                            


- Xác định điểm hóa mềm                                              - Xác định độ nhớt

                     


- Xác định ảnh hưởng của nhiệt độ, không khí lên màng mỏng của asphalt

   PP TFOT (Thin Film Oven Test)                                 PP RTFO (Rolling Thin Film Oven)

                           


- Xác định độ kim lún

               Loại thủ công                                                                   Loại tự động hoàn toàn     

 

                                             


- Xác định độ chịu mài mòn                                           - Xác định độ liên kết của hỗn hợp 

 

                                 


- Xác định độ bám dính                                      - Xác định hàm lượng các chất kết dính. PP đốt cháy

                               - Xác định độ hóa già                                                      - Phân tích khả năng liên kết của hỗn hợp asphalt

                                      


- Và các thiết bị khác nữa