HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

  • Hotline:+84 90343 8643
  • Email:support@inotech.com.vn


THIẾT BỊ KIỂM TRA VẬT LIỆU XÂY DỰNG >> THIẾT BỊ KIỂM TRA BÊ TÔNG - XI MĂNG


Thiết bị kiểm tra Bê tông - Xi măng

Hãng sản xuất : Cooper Research Technology Ltd. – Anh quốc

                            UTEST – Thổ Nhĩ Kỳ

 

DANH SÁCH CÁC THIẾT BỊ 


A- KIỂM TRA BÊ TÔNG


- Máy nén/uốn bê tông, xác đinh cường độ chịu nén/uốn

+ Loại hoạt động bằng tay                               + Hoạt đông bằng thủy lực, bán tự động

( khả năng nén 600kN; 1500 kN)                     ( khả năng nén 600kN; 1500 kN; 2000kN; 3000kN)


             

 

+ Hoạt đông bằng thủy lực, tự động ( khả năng nén 600kN; 1500 kN; 2000kN; 3000kN)


              


 

- Xác định độ sụt                                                               - Xác định độ sệt bằng dụng cụ Vebe


                                   


- Xác định thời gian đông kết bằng PP xuyên                   - Xác định hàm lượng bọt khí trong bê tông

                                      


- Xác định co ngót bê tông                                                  - Xác định độ thấm của bê tông

                                                               


- Chuẩn bị mẫu

            + Các loại khuôn lập phương và hình trụ

            + Dụng cụ Capping

            + Bàn rung đầm mẫu

            + Máy trộn

            + Bể dưỡng hộ mẫu


B - KIỂM TRA XI MĂNG


- Máy nén/uốn xi măng, xác đinh cường độ chịu nén/uốn

+ Loại hoạt động bằng tay                                    + Hoạt đông bằng thủy lực, bán tự động

( khả năng nén 250kN, khả năng uốn 15 kN)          ( khả năng nén 250kN, khả năng uốn 15 kN)


                      + Hoạt đông bằng thủy lực, tự động ( khả năng nén 250kN, khả năng uốn 15 kN))

              

              

 

- Xác định độ mịn của xi măng                                       - Xác định tỷ trọng của xi măng

                


- Xác định độ sệt và thời gian đông kết                           - Xác định độ thủy hóa xủa xi măng

  của xi măng bằng phương pháp Vicat

                                                 


- Xác định độ ổn định thể tích của xi măng bằng phương pháp

   Le Chaterlier                                                                          Nồi hấp


                        


- Xác định độ co ngót của xi măng

- Xác định độ chảy dẻo của vữa và xi măng

- Chuẩn bị mẫu

            + Các loại khuôn lập phương và hình trụ

            + Bàn rung đầm mẫu

            + Máy trộn

            + Bể dưỡng hộ mẫu